O nás

Znalosti prezentované na webovej stránke pochádzajú z učebníc a lekárskych časopisov, ako aj z odporúčaní vedeckých spoločností.

Všetky informácie obsiahnuté na tejto stránke sú informatívne a vzdelávacie a nepostačujú na diagnostikovanie a liečbu bez konzultácie s lekárom! Články vytvárajú a recenzujú odborní lekári. Reklamný obsah (nekomerčné) je jasne označený.

Vynaložil som maximálne úsilie, aby som zaistil, že správy obsiahnuté na stránke, najmä pokiaľ ide o lieky a postupy, sa budú podávať správne, ale konečné diagnostické a terapeutické rozhodnutia spočíva na lekárovi, ktorý sa priamo zaoberá pacientom.

Autori, konzultanti a vlastník KARDIOSERWIS.PL nenesú zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo škody spôsobené použitím informácií obsiahnutých na webovej stránke.

Ak vidíte akékoľvek nesprávne informácie, kontaktujte nás.

Chceme zdieľať awarness o diéte a zdravom životnom štýle